Õõnespaneele kasutatakse vahe- ja katuslagedes, mõnel juhul seintena ja seinasarnastes konstruktsioonides.

Toodame eelpingestatud laepaneele Belgia firma ECHO ENGINEERING seadmetega liugvormimise meetodil. Õõnespaneelide külgpinnad valmistatakse erilise pikiprofiiliga, mis võimaldab külgnevate elementide vaheliste vuukide kaudu üle kanda vertikaalset nihkejõudu. 

Lähtuvalt projektdokumentatsioonis ette nähtust valmistame paneele paksustega 220, 265, 320 ja 400 mm. Paneelide standardlaius on 1200 mm, pikkused sõltuvad kandevõimetest ning võivad ulatuda kuni 16 meetrini. Paneele on võimalik lõigata kitsamaks ning paneeliotsi nurga all.

Tehases on võimalik valmistada paneele vajalike avaustega kommunikatsioonide, korstna läbiviikude jms jaoks, vähendamata seejuures vahelae kandevõimet. Paneeliõõnsusi on teatud juhtudel võimalik kasutada rõdukinnituste toestamiseks.

AS Framm õõnespaneelid vastavad standardi EVS-EN 1168+A2 "Betoonvalmistooted - õõnespaneelid" nõuetele.

preload images