Seinaelemendid jagunevad:

 • sise- ja välisseinaelementideks (funktsiooni järgi)
 • kandvateks ja mittekandvateks elementideks (lähtuvalt hoone konstruktsioonist).

Välisseinaelemendid valmistatame peamiselt kolmekihilistena eelkõige heli- ja soojusisolatsiooni nõuetest johtuvalt (nn sandwich-tüüpi seinaelemendid).

Sandwich-tüüpi seinaelemendid koosnevad kandvast sisekihist (kihi paksus sõltub koormustest), selle külge diagonaalsidemetega kinnitatud väliskihist (tavapäraselt 70-90 mm) ja nende vahele paigaldatud soojustusmaterjalist (klaas- või kivivill, penopolüstürool). Seinaelementidesse võib asetada juhtmekanaleid elektri-, sidekaablite jms jaoks.

Sandwich-elementide kasutamisel on mitmeid eeliseid – mh hoone monteerimise kiirus, tehases toodetud elementide mõõtude täpsus ja välisviimistluse lai valik, normidele vastavad heli- ja soojuspidavusnäitajad, tulekindlus, ehitustööde teostamise võimalus külmal ajal.

Seinaelemente valmistame ka ühekihilisena (siseseinad, jäikusseinad, piirdeelemendid, müratõkked) ja kahekihilisena (soojustatud välisseinad, mille fassaadikate paigaldatakse ehitusplatsil), kandvate või mittekandvate vaheseinaelementidena Seina paksus sõltub selle kandevõimetest: üldjuhul on see 80–200 mm.

Seinaelementide viimistluslahendusena pakume:

 • siledat, harjatud või terashõõrutud pindu eksponeeritava betoonpinnana
 • värvitud pindu
 • pigmenteeritud pindu
 • erinevat tooni pesubetoonpindu
 • graafilist betooni
 • lasuurpindu
 • happega töödeldud pindu
 • puitimitatsiooniga pindu
 • reljeefseid matriitspindu
 • tellisplaatpindu või klinkerplaatpindu

Seinaelemendid valmistatakse vastavuses standardi EVS-EN 14992 Betoonvalmistooted. Seinaelemendid ja EVS-EN 13369 Betoonvalmistoodete üldeeskirjad nõuetele.

preload images