Eesti Betooniühingu 2020. aasta üliõpilastööde preemiad said AS Framm betoonisegude spetsialist Aleksei Mahnatš ja Rainer Vahter

Eesti Betooniühing andis välja 2020. aasta üliõpilaspreemiad, mis on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks. Betooniühingu preemiate saajad valitakse välja Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad said:

Aleksei Mahnatš – Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi magistritöö „Mikrosilika mõju betooni külmakindlusele”.
Juhendaja – lektor Tanel Tuisk.

Magistritöö uuris peenräni mõju betooni külmakindlusele.

Mattias Põldaru, retsensent, Tallinna Tehnikaülikooli sertifitseerimiskeskuse ehitusinsener:
„Tegemist on suurepärase kokkuvõttega betooni külmakindlusega seotud probleemidest ja põhjustest. Töös uuritud külmakindluse saavutamine just Eestis kasutatavate materjalidega on oluline ning suure praktilise väärtusega uurimisteema, saadud katsetulemuste kogum on ulatuslik. Väga olulised järeldused on tehtud külmakindluse saavutamise võimaluste kohta.”

Tanel Tuisk, juhendaja, Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi lektor:
„Töö tulemused on Eesti betoonitööstusele suunda rajavateks faktideks ja väärivad ka mõnel Eesti Betooniühingu koolitusel ettekandmist.”

Aleksei Mahnatš töötab teist aastat AS-is Framm betoonisegude spetsialistina – segusõlme operaatorite koordineerijana. Veel üliõpilasena võitis ta aga TalTechi üliõpilasvõistlusel Betoonitalent 2019” esikoha.

Rainer Vahter – Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi hoonete ehituse eriala lõputöö „Betooni survetugevuse määramine mittepurustaval meetodil”.
Juhendajad: professor Martti Kiisa ja lektor Karin Lellep.

Tegemist on katsega rakendada teaduslikus maailmas kasutatud metoodikaid reaalses praktikas.

Martti Kiisa:
„Käesolev töö annab praktilise arusaama betooni survetugevuse määramisel kasutatavatest purustavatest ja mittepurustavatest meetoditest ning viimaste kombineerimisel saadud tulemuste mõjust survetugevuse hindamisel.

Lõputöö üheks eesmärgiks ongi viia tehnoloogiast tulenevad võimalused lähemale ehitusalaste otsuste tegemisele ning tõestada, et alati ei ole tingimata vaja kasutada purustavat meetodit, vaid selleks on olemas ka teisi, loodust ning raha säästvaid võimalusi. Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituut on juba alustanud ehitiste seisukorra hindamisel SonReb meetodi kasutamist ning Rainer Vahteri lõputöö tulemusi on võimalik edukalt seejuures kasutada.”

Betooniühingu juhatus otsustas ära märkida Taavi Varb’i Estonian Business School’is kaitstud ettevõtluse MBA programmi lõputöö „Eesti betoonitööde ettevõtete ärimudel konkurentsieelise loojana Soome turul”.
„On tähelepanuväärne, et pikaajalise kogemusega ehitusjuht on süvenenud ärimudelitesse ning leidnud ühisjooni Eesti betooniettevõtete Soome turul tegutsemises, mis võivad tagada nimetatud ettevõtete pikemaajalise jätkusuutlikkuse Soome ehitusturul,” sõnas Eesti Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad on mõeldud Eesti üliõpilastele betooniga seotud  lõputööde eest. Ülikooli lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad andsid üle Eesti Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Betooniühingu juhatuse liige Kalev Ramjalg Tallinna Tehnikakõrgkooli lõpuaktusel.

Eesti Betooniühing annab üliõpilaspreemiaid välja alates 2007. aastast.

Eesti Betooniühing on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 71 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

https://www.betoon.org/2020/06/29/eesti-betooniuhingu-2020-aasta-uliopilastoode-preemiad-said-aleksei-mahnats-ja-rainer-vahter/

Mitme aasta vältel peetud läbirääkimiste voorud päädisid 06.03.2020 tehinguga, mille käigus Framm omandas samas valdkonnas tegutseva AS-i Lasbet Tootmine (LBT). Ainsa ehitusmaterjalide tootjana on AS-i Framm tooteportfellis nii betoonvalmistooted nagu betoonist seinaelemendid ja õõnespaneelid, kui ka kaubabetoon ja presstooted nagu sillutus- ning müürikivid. LBT omandamine täiendab oluliselt Frammi betoonvalmistoodete portfelli, kuhu lisanduvad nüüd laias valikus erineva pinnaviimistlusega seinaelemendid ning suuremõõtmelised karkasstooted sh eelpingestatud tooted nagu talad ja sillaelemendid.

Peale tehingut ulatub Frammi grupi töötajate arv ligi 400 sajani, grupis on 4 tootmisüksust. 2019. auditeerimata finantstulemuste põhjal ületas grupi käive 35 miljonit eurot.

Põnevaks väljakutseks saab olema kahe, väga erineva, organisatsiooni integreerimine üheks suureks Frammiks ning kõikide töötajate frammistamine, mis on üks alustalasid meie edasisele kasvule nii kodu, kui Skandinaavia turgudel. Suurima betoonist ehitusmaterjalide tootjana Eestis, tahame Frammi vääruste ja kõrgete standarditega olla eeskujuks ka teistele ehituse valdkonna tegijatele.

Fram tähendab norra ja rootsi keeles liikumist, pidevat teekonda edasi. Sama nime kandis ka norrakatest maadeavastajate Fridtjof Nanseni ja Roald Amundseni eriline laev, millega käidi vallutamas nii põhja- kui ka lõunapoolust.

Meie nimi pole ainus, mis on muutunud - oleme käinud pika tee edasi sealt, kus Taloti nime all 1990. aastal alustasime. Paigalseis ei lähe kokku meie olemusega – oleme teadlikult panustanud oma meeskonna, toodete ja tootmise arendamisesse ning jõudnud oma teekonnal järgmise olulise verstapostini, kus muutused peavad ka väljapoole paistma.

Me usume, et betoon on väärikas ja kestev materjal, mis iseenesest või sünergias teiste materjalidega väljendab elukeskkonna suundumisi, rikastades meid ümbritsevat ruumi.

Me pole suurimad, ent suudame teha suuri objekte, mis kujundavad meie igapäevast linnaruumi nii Eestis kui ka piiri taga. Räägime kaasa Eesti betoonituru kujundamisel ning panustame oma töökultuuri ja pühendumusega valdkonna arengusse, parema elukeskkonna loomisesse. Et homne oleks parem kui täna.

2019. aasta lõpus viis Eesti Disainikeskus Frammis läbi põhjaliku ringdisaini auditi ringmajanduse eksperdi Harri Moora ja teenusedisaineri Kaarel Mikkini juhtimisel. Auditi teostamise eesmärk oli kaardistada Frammi hetkeolukord ning välja selgitada, milliseid ringdisaini aspekte on võimalik ettevõtte elukaares rakendada, et ühelt poolt oluliselt vähendada keskkonda mõjutavat jalajälge (olla rohelise brändi kuvandiga tootja) ja teiselt poolt olla valmis kohanema tulevaste tootmisettevõtteid mõjutavate seadusmuudatustega.

Tööstusettevõtetel on suur väljakutse liikuda lineaarsest (tooda-kasuta-hülga) ringlevasse majandusmudelisse, kuna turul prevaleeriva mõttemudeli kohaselt oodatakse väiksema keskkonnamõjuga (nt lahendused materjalikulu vähendamiseks või taaskasutuseks) toodetelt odavat hinda. Tegelikkuses tähendab rohelise kuvandi pakkumine aga olulisi investeeringuid ja lisatööd tootjale tootmisprotsessi ja kogu tarneahela ümberkorraldamiseks, tootearenduseks ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtmiseks.

Ringmajandus (inglise circular economy) on majandus, kus rõhk on mittebioloogiliste ressursside ja materjalide taaskasutusel ja korduskasutusel. Toodete kokku kogumine nende olelusringi lõpus ja materjalide eraldamine võimaldab neid kasutada uute toodete valmistamiseks (allikas: Vikipeedia, 2020 02 07, https://et.wikipedia.org/wiki/Ringmajandus).

Tegevus oli kaasfinantseeritud Euroopa Regionaalarengu Fondist läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse.

Tallinna Loomaaial täitus 25. augustil 80 aastat asutamisest.

See on pikk tee käidud ja veel pikem tee minna sinna, kuhu nende siht on seatud - saada loodushoiu ja looduskompetentsi keskuseks.

Loomaaia sõbrana toetab Framm neid sellel teel ja sünnipäevakingiks sai Tallinna Loomaaed Frammilt 20 000 euro suuruse "tšeki", mida tuleb kasutada keskkonnasäästlike lahenduste ja roheliste projektide elluviimiseks. 

Me kõik ja igaüks saame teha iga päev otsuseid, millega säästame keskkonda ja leevendame inimkonna loodust hävitavat tegevust. World Wildlife Fund sõnul on inimtegevuse tagajärjel toimuv liikide väljasuremise tempo 100 kuni 1000 korda kõrgem nende tavapärasest ehk looduslikust väljasuremise tempost. World Wildlife Fund 2016 aasta Living Planet raporti kohaselt on maailma kalade, lindude, imetajate, kahepaiksete ja roomajate populatsioonid ajavahemikus 1970-2012 vähenenud 58%. 

https://www.facebook.com/tallinnzoo/posts/2712498245467388


 

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liitu juhib uus juhatus

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
14.05.2019

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 64 liiget. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2018. a üle 570 miljoni euro.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu üldkoosolek valis liidu uue juhatuse. Juhatuse esimees on taas Meelis Einstein, ASi Kunda Nordic Tsement tegevjuht. Meelis Einstein on juhtinud ehitusmaterjalide tootjate liitu ka aastatel 2011-2019

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit valis oma 9. mail toimunud korralisel aastakoosolekul uue üheteistkümneliikmelise juhatuse, kuhu kuuluvad:
Meelis Einstein (AS Kunda Nordic Tsement),
Martin Ojala
 (AS Malmerk Fassaadid, Avatäite tooterühma juht),
Rene Raamat (AS Rudus, Betooni tooterühma juht),
Mart Arro (AS Saint-Gobain Ehitustooted, Ehitustoote tooterühma juht),
Veljo Haube ( OÜ Väo Paas, Sideaine ja täitematerjali tooterühma juht),
Hanno Pangsepp (AS Ruukki Products, Terase tooterühma juht),
Kaimur Kivi (AS Jeld-Wen Eesti);
Rasmus Kurm (AS Framm),

Vallot Mangus (AS TMB),
Egon Mats (AS Lasita Aken),
Ivar Sikk (AS Bauroc).

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu uus revident on:
Margus Puusepp (AS Wienerberger).

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit pingutab koostöös ehitusala ja tööstusala haruliitudega selle nimel, et ehituse ja tööstuse konkurentisvõime ja ekspordisuutlikkus paraneks. Kodumaisel toormel põhinev ekspordivõimeline tööstus paneb aluse meie inimeste heaolule ning võimaldab riigile kogutavate maksude näol arendada ja toetada kogu ühiskonda.

„Meie eesmärk on jätkuvalt selgitada Riigikogu ja valitsuse liikmetele konkurentsivõimelise tööstuskeskkonna loomise ja arendamise vajadusi,“ rõhutab ehitusmaterjalide tootjate liidu juhiks valitud Meelis Einstein. „Meie valdkonnas kehtib palju norme ja nõudeid - koostöös ehitusvaldkonna organisatsioonide ja riigi järelevalveasutustega toonitame vajadust järelevalve ja kõigi jaoks võrdsete konkurentsitingimuste järele“.

Tehnilise valdkonnana on ehitusmaterjalitööstuse jaoks tähtsad ühised ja selged toimimisreeglid - tehnilised normid, standardid ja juhendid. Kõigi nende koostamisel lööb meie liit kaasa, vt näitekshttp://www.eetl.ee/et/avataited/juhendid

 
uudis40

Fotol vasakult: EETLi juhatuse liikmed Mart Arro, Rene Raamat, Martin Ojala, Egon Mats, Ivar Sikk, Veljo Haube, juhatuse esimees Meelis Einstein, juhatuse liikmed Rasmus Kurm, Hanno Pangsepp, Vallot Mangus ja revident Margus Puusepp.
Foto: Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit

Eile pidasime oma 28. sünnipäeva. Aitäh kõigile, kes meiega eile Erinevate Tubade Klubis tähistasid. Meie eilse kokkusaamise põhjus polnud mitte ajas tagasi, vaid hoopis edasi vaatamine. Oleme teist paljudega juba aastaid erineval moel koostööd teinud. Ma väga loodan, et te kogemus koostööst meiega on aastate jooksul paranenud. Aga samas ma tean, et meil on kuhu edasi liikuda. 

Oleme viimastel aastatel muutuste nimel sisemiselt palju vaeva näinud. Peeglisse vaatamine ja tunnistamine, et edasi tuleb minna teisiti, pole kunagi lihtne. Oleme pidanud loobuma inimestest, kes meie väärtustega ei sobi. Oleme otsinud ja leidnud nende asemele uusi ja innukaid. Koolitanud olemasolevaid töötajaid ja panustanud oma töö ja toodete kvaliteeti. Investeerinud oma tootearendusse, tootmisesse ja töökeskkonda. Nende sisemiste muutuste eesmärk on muuta oma juhtide suhtumist oma inimestesse ja nende inimeste suhtumist enda töösse, meeskonda ja teisse, meie koostööpartneritesse.

See protsess pole olnud lihtne ja pole täna kaugeltki mitte veel läbi. Aga meie eesmärk on liikuda pidevalt edasi. 

Nende sisemiste muutuste taustal oleme teinud ka välise muutuse. Jätame hüvasti 28. aastase Taloti nimega ja liigume edasi uue ärinimega Framm.

Selleks saime inspiratsiooni Norra uurimislaevast Fram (norra keeles “edasi”), millega Norra maadeavastaja Fridtjof Nansen üritas vallutada põhjapoolust ning millega vallutas teine Norra maadeavastaja Roald Amundsen lõunapooluse. Mõlemad mehed olid võtnud endale sihi ja liikusid läbi raskuste nende suunas. 

Nende eeskujul tahame ka Frammiga liikuda edasi. Me teekond on käimas ja hulk väljakutseid veel kindlasti ees. Kuid siht on selge: tahame saada Eesti betoonituru parimaks tegijaks. Parimaks selles, mida teeme ja ka selles, kuidas me seda teeme. Tahame omalt poolt olla paremad partnerid, et saaksime koos teiega kujundada paremat elu - ja töökeskkonda.

Meie veebikodu leiad tänasest aadressilt www.framm.ee ning meie inimestega saad ühendust eesnimi.perekonnanimi@framm.ee.

Tervitades

Rasmus Kurm, juhatuse liige
AS Framm

 

Meile meeldib betoon.
Meile meeldivad betoonist lahendused.
Meie Talotis teeme oma tööd suure pühendumusega.
Me oleme nõudlikud enda suhtes ja areneme pidevalt, et pakkuda klientidele parimat. 

 

AS Talot on teravmokk-ninasarvik Kibibi vader 2013 aasta aprillist ning Tallinna Loomaaias sündinud ninasarvikupreili Kibeta vader alates 2017 aasta detsembrist.

20. sajandi algul oli teravmokk-ninasarvik arvukaim ninasarvikuliik maailmas, kuid salaküttimine sarve kasutamiseks rahvameditsiinis ja suveniiride valmistamiseks on viinud ninasarvikud väljasuremisohtu. Tänu erinevate organisatsioonide aastakümnete pikkusele panustamisele on teravmokk-ninasarviku populatsioonid hakanud tasapisi taastuma.

Toetame ninasarvikut – aitame aidata.

Tänapäeval on keskkonnahoid tähtsam kui ei kunagi varem ning olemasoleva loodusrikkuse säilitamine eeldab tahet panustada.

Kuid kõik suured sammud algavad väikestest - alates märts 2018 kasutab AS Talot Elektrumi Powered by Green taastuvenergiaallikatest toodetud elektrienergiat, mis pärineb 100% nii Eesti kui ka Euroopa sertifitseeritud taastuvenergiatootjatelt.

28.11.2017 asetasid asjaosalised eesotsas Sisekaitseakadeemia rektori, siseministri ja ehitusettevõtte Nordecon juhid nurgakivi akadeemia uuele õppehoonele. Arhitektuuriprojekti autor on arhitektibüroo Arhitekt11. Betooni ja betoonvalmistooted tarnib AS Talot.

ERR uudis siin 

18.09.2017 avati Mustamäel, Akadeemia tee ringristmiku kõrval Tallinna Tehnikaülikooli maamärk.

AS’il Talot on hea meel, et meil oli võimalus panustada nii erilise objekti valmimisse.
Maamärgi keskne osa – musta värvi betoonist tala – valati AS’i Talot raudbetoontoodete tootmisüksuses, kasutades pigmenteeritud betooni, mille täitematerjaliks oli must graniitkillustik.
Toote teeb eriliseks tema 16,5-meetrine pikkus ning ca 20-tonnine mass.
Maamärgi projekteerijaks oli Ülle Grišakov ja disaineriks TTÜ vilistlane Margus Triibmann. Maamärgi ehitajaks oli Tabasalu Meistrid OÜ.

Tallinna Loomaaia 78. sünnipäeval valiti AS Talot Loomaaia Aasta Sõbraks.

Loomaaia Aasta Sõber valitakse Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi juhatuse liikmetest ja loomaaia juhtivtöötajatest moodustatud toimkonna poolt. Aasta sõbra tiitli pälvib füüsiline või juriidiline isik, kes on aasta jooksul oma tegevusega eriliselt kaasa aidanud loomaaia edenemisele. Kaasaaitamiseks loetakse nii rahalist panustamist, kui oma aja ja energia märkimisväärset kulutamist nimetatud eesmärgil.

AS Talot on rahaliselt toetanud Tallinna Loomaaeda läbi Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi vaderluse programmi ning panustanud loomaaia heaolusse muul viisil, samuti on AS Talot töötajad teinud Loomaaias vabatahtlikku tööd.

Nagu Tallinna Loomaaia direktor Tiit Maran ütles, siis tänapäeva loomaaed saab eksisteerida ainult koostöös oma kogukonnaga.

Foto: Inari Leiman

Käesoleval aastal annab AS Talot oma töötajatele ühe tasustatud päeva, et töötajad saaksid panustada oma aega heategevusse, sest kingitud aeg võib olla abisaaja jaoks väärtuslikumgi kui raha.

Keda ja kuidas aidata otsustavad töötajad ise, seejuures professionaalne vabatahtlikkus ehk kellegi abistamine oma tööalaste oskustega on samuti üks viis heategevusse panustada.

Seni on meie töötajad aidanud lasteaedu ja noortekeskusi, löönud kaasa Teeme Ära talgutel ning aidanud mh ette valmistada meie hoolealuse, teravmokk-ninasarviku Kibibi, poegimisboksi ja aediku värvimistöödel. 03. juunil 2017 sündiski Tallinna Loomaaias ninasarvikuvarss, mis on haruldane sündmus kogu maailma mastaabis. Delfi uudis sündmusest.

Ninasarvikupreili tegemisi saab jälgida siit.

Foto: Signe Kalgan

Eestimaa Looduse Fond päästab igal aastal vabatahtlike abiga autorataste alt kümneid tuhandeid konni. Aastate jooksul on juba ligi 75 000 konna turvaliselt üle tee saanud. 

Sellel aastal paneb ka Talot oma õla sellele projektile alla. Projekti tutvustus on siin.

Seekordsetel konnatalgutel päästeti pea 8700 kahepaikse elu - see on suur saavutus, arvestades tänavuse külma kevadega. Talguid peeti kokku 17 paigas, erinevatel sündmustel lõi kaasa 337 osalejat. Kahepaiksete rändeperiood kestis 2. aprillist 14. maini. Rohkem infot tänavuste konnatalgute tulemuste kohta leiab siit: http://konnad.elfond.ee/tulemused

Lisaks konnatalgutele viidi ellu ka teisi sündmusi. Kevade hakul jagati kogemusi Leedu Looduse Fondiga, et ka sealsed konnatalgud hoo sisse saaksid. Koostöös Tartu Loodusmajaga korraldati filmiõhtu ning ühes Tallinna Loomaaiaga tähistati 29. aprillil rahvusvahelist konnapäeva. Lisaks käidi Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis abiturentidele konnade teemalist ainetundi andmas.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (asutatud 1993. a) on ehitusmaterjalide tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate ühendus, kuhu kuulub 62 liiget. Liidu liikmete ehitusmaterjalide realiseerimise netokäive oli 2016. a üle 450 miljoni euro.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit valis oma 4. mail toimunud korralisel aastakoosolekul uue kümneliikmelise juhatuse, kuhu kuuluvad:

Meelis Einstein (AS Kunda Nordic Tsement),

Tõnis Neilinn (AS Malmerk Fassaadid, Avatäidete tooterühma juht),

Vaido Leosk (AS E-Betoonelement, Betooni tooterühma juht),

Mart Arro (AS Saint-Gobain Ehitustooted, Ehitustoote tooterühma juht),

Veljo Haube ( OÜ Väo Paas, Sideainete ja täitematerjalide tooterühma juht),

Hanno Pangsepp (AS Ruukki Products, Terase tooterühma juht),

Vallot Mangus (AS TMB),

Egon Mats (AS Lasita Aken),

Rene Raamat (AS Rudus),

Ivar Sikk (AS Bauroc).

Juhatuse esimeheks valiti Meelis Einstein.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu uue revisjonikomisjoni koosseisu kuuluvad:

Ave Saksen (AS Jeld-Wen Eesti),

Rasmus Kurm (AS Talot).

 

EETL´i pressiteade siin

25. aprillil 2017 käisid AS-is Talot betoontoodete ja betoonvalmistoodete tootmisprotsesse uudistamas TTÜs ehitustehnikat ning ehitusmajandust ja juhtimist tudeerivad üliõpilased.

Tudengitele tutvustati ja näidati lähemalt betooni lähtematerjale ning nende erinevaid ladustamis- ja doseerimisviise, betoonisegu segamisprotsessi erinevate segisti tüüpide puhul, sillutuskivide valmistamist vibropressmeetodil, trepielementide ning ühe- ja kolmekihiliste seinaelementide tootmisprotsessi suuremõõtmelistel kallutatavatel vibrolaudadel, sarruse ettevalmistustöid ja eelpingestatud õõnespaneelide tootmist liugvalumeetodil.

Erinevates osakondades aitasid ekskursiooni läbi viia ning tootmisprotsessi eripärasid ja selle juurde kuuluva kvaliteedikontrolli etappe tutvustada üksuste tootmisjuhid.

25042017Tudengid

Talotis räägime igapäevaselt tööalastest väljakutsetest sõnadega pingutus, sihikindlus, meeskonnavaim, unistus, distsipliin. Meil on hea meel olla toetajaks Mart Poomi Jalgpallikoolile / FC Nõmme United, kelle sõnavara on samasugune. Isegi kui mõned noormängijad on napilt meetripikkused. Suurepärane kasvulava jalgpallimängijatele ja noortele inimestele!

Edu meie poolt!

Welco kommenteeris koostöö jätkumist järgmiselt:

Tartu JK Welcol on hea meel teatada, et koostööd jätkatakse ja laiendatakse betooni- ja betoonvalmistoodete tootmisele keskendunud Maardus asuva ettevõttega AS Talot!

Juba eelmisel aastal elektrikute sponsoriks olnud ettevõte on uuel hooajal Welco suursponsoriks ning Taloti logo võtab koha sisse JK Welco võistlussärgi seljal. JK Welco nõukogu esimees Mart Raamat oli koostöölepingu sõlmimise üle silmnähtavalt rahul ja sõnas: "Ma ei kujuta ette, et ühegi teise ettevõtte filosoofia (AS Taloti tunnuslause on "betoonist. kompromissitult." - toim.) sobiks paremini Welco olemusega kokku. Kompromissitu, võitluslik ja hingega jalgpall on läbi aegade olnud elektriarmee tunnuseks ning mul on hea meel, et oleme leidnud endale partneri, kes oma põhitöös jagab samasuguseid väärtuseid".

AS Talot tegevjuht Rasmus Kurm sõnas koostöö kohta, et "Welco juhid ja meeskond võluvad oma pühendumisega. Otsustasime ka sel hooajal õla alla panna perspektiiviga, et Welcost kasvab tulevikus tõsine noortemagnet Lõuna-Eestis. Noorte kaasamine sporti on meie jaoks oluline."

Welco loodab Taloti abiga enda värava ette ühe korraliku betoonist bussi valada, et esiliigas sealt ühtegi palli läbi ei tuleks!

 

Talot pani tugeva õla alla Eesti Squashiföderatsiooni poolt korraldatud Eesti meistrivõistlustele squashis. Naistest tuli esmakordselt Eesti meistriks pärnakas Kirsika Kikkas ja meestest sai juba 9. kuldse medali endale kaela Paul Piik. Täpsemat ülevaadet ja statistikat näeb siit.

Meil on hea meel, et Taloti kaasabil sai teoks üks sportlik ja heitlusterohke nädalavahetus ning oleme ka edaspidi hea partner squashimängijatele.

Taloti juhatuse liikme Rasmus Kurm´i intervjuu meie tegemistest Pereraadio juhtimisminutites.

Tallinna Loomaaed ja liigikaitsega tegelev vabaühendus SA Lutreola kogusid 2016. aastal vabatahtliku tegevusega ohustatud liikide kaitse toetamiseks looduses ligi 5700 eurot, sellest 1 030,40 eurot sihtotstarbeliselt ninasarvikute heaks.
Annetus kanti üle ninasarvikute kaitseorganisatsioonile Save the Rhino ja see läks sihtotstarbeliselt Keeniasse Ol Jogi kaitsealale. Tallinna Loomaaia direktori hr Tiit Marani sõnul anti panus looduses elavate loomade kaitse toetuseks Tallinna Loomaaia ajaloos üle esmakordselt. Save the Rhino tänukirja saab lugeda siit.

Taloti töötajatele 2015. aasta jõulukingituseks valmistatud tervamokk-ninasarvik Kibibi kott moodustas suure osa ninasarvikute kaitseks mõeldud toetustest.
 

Iga ost on heategu http://pood.lutreola.eu/

 

Soome sertifitseerimisasutus Inspecta Sertifiointi Oy väljastas 23.augustil 2016.a AS-ile Talot sertifikaadi nr 9521-01, mis tõendab, et meie betoonvalmistoodete tootmisohje süsteem ja toodang vastavad ka Soome rahvuslikele ehitustoodete nõuetele.

Samuti väljastas Inspecta Sertifiointi Oy kinnitussertifikaadi nr 9522-01, mis tõendab, et Soome ehitustoodete nõuetele vastavad ka AS-is Talot toodetud suuremõõtmelised betoonplaadid ja teised massiivsed betoonelemendid (näiteks rõduplaadid), mis ei kuulu otseselt ühegi harmoneeritud Euroopa standardi käsitlusalasse.

Inspecta sertifikaat annab AS-ile Talot õiguse kasutada betoonvalmistoodetel FI-märgist ning jätkab meie poolt alustatud teed tõusta arvestatavaks konkurendiks Põhjamaade turul.

Talot annab hoogu Eestimaa Looduse Fondi talgute must-toonekure aasta tegemistele.

Loe lähemalt siit.

Must-toonekurg on salapärane ja inimpelglik lind, kes erinevalt ta tuntud valgest vennast on Eestimaad asustanud juba ammustest aegadest. Viimastel aastakümnetel on ta jäänud nii haruldaseks, et iga edukas pesitsemine on omaette sündmus.

Kogutud raha toel on ELF-il eesmärgiks võtnud pidada must-toonekure toitumisaladel ühtekokku 7 talgut.

Läbi pesa juurde paigaldatud piilukaamera saab ühe must-toonekure pere elu jälgida siit: http://www.talgud.ee/must-toonekure-aasta/pesakaamera

 

Oleme tänu pidevale panustamisele kvaliteeti ja tootmise parendamisse saavutanud uue eesmärgi ja rahvusvahelise tunnustuse -- nimelt väljastas Nordcert AB veebruari alguses AS-ile Talot sertifikaadi nr 2211, mis tõendab, et meie betoonvalmistoodete tootmisohje süsteem ja toodang vastavad lisaks Eestis kehtivatele EL ehitustoodete nõuetele ka veidi rangematele Rootsi rahvuslikele nõuetele.

Nordcerti sertifikaat annab AS-ile Talot õiguse kasutada toodetel BBC-märgist ning toetab meie pikaajalisi ekspordiplaane Rootsi suunas.

2016 01 Parim korterelamu Tartus

Eelmise, 2015. aasta jooksul andis Tartu linnavalitsus kasutusloa umbes 200 ehitisele, nende seast valis žürii välja kuus parimat. Esinduslikemad selgusid nii korter-  elamute, üksikelamute kui muude hoonete seast. Uutest korterelamutest tunnistati parimaks Raatuse 68 elamu, mis paistab silma eelkõige tehniliste lahenduste poolest. Zürii hinnangul on tegu põhjaliku ja tervikliku välis- ja sisearhitektuuri lahendusega. Hoone ehitas Ehitustrust, elemendid valmistas Talot.

http://tartu.postimees.ee/3466323/need-on-tartu-mullused-parimad-ehitised

Tartu Postimehe täispikka uudist saab lugeda siit.

25 aastat tagasi otsustati Maardusse ühe põllu peale rajada betoonelementide tehas. Peale pooleaastast ehitustegevust registreeriti Talot äriühinguna 1. novembril 1990. Aastate jooksul on tootmispind pea kahekordistunud ja tootesortiment märkimisväärselt laienenud.

Tänaseks oleme klientidele teada-tuntud betoon- ja betoonvalmistoodete tarnija Eesti turul. Järjest rohkem suuname tegevust Skandinaavia turgudele.

19. novembril kutsusime oma head sõbrad Taloti sünnipäevapeole Viru varieteesse. Ise me kingitustest väga ei hooli ja seetõttu palusime kõigil vastavalt oma võimalustele kingituse asemel teha annetus Tallinna Loomaaia jääkarudele kodu ehitamiseks.

betoonist. kompromissitult.

Polaariumi ehitamist saab toetada:
Tallinna Loomaaia Sõprade Selts
a/a EE432200221010716613 Swedbank
Märksõna: Talot, jääkaru uus kodu

Betoon- ja betoonvalmistooteid tootev AS Talot ja JK Kalev sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt Talot toetab Kalevit võistkondade treeningvarustuse soetamisel.
 
Klubil on hea meel tõdeda, et Maardus ja Lagedil tegutsev äriühing hindab samuti noorte füüsilist ning vaimset arengut ning aitab jalgpalli kaudu kaasa noortele vabaaja võimaluste pakkumisele. 
 
Laupäeval, 25. juulil toimus Kalevi staadionil iga-aastane Taloti jalgpalliturniir, millest võtsid osa lisaks Talotile kaheksaliikmelised võistkonnad AS-ist Muuga Betoonelement ja Tech Group AS-ist. Selleaastase jõuvõtmise võitis Taloti võistkond. Lisaks mängijatele oli kohale tulnud ka hulgaliselt pealtvaatajaid, kokku ligi 80 inimest.
 
Pärast turniiri peeti maha ühine söömaaeg ning lastele aitas tegevusi viia Tallinna Kalevi noortetreener.

AS Talot ostab Rudus ASi betoontoodete üksuse

AS Talot ja Rudus AS sõlmisid 22. oktoobril 2014 lepingu, mille kohaselt AS Talot omandab Rudus ASilt betoontoodete äri. Tehingu käigus omandab AS Talot kogu Rudus AS betoontoodete äriüksuse Lagedil koos töötajate, tootmisseadmete, oskusteabe, lepingute ja kinnistuga. Rudus AS keskendub kaubabetooni ja graniitkillustiku tootmisele ja müügile.

AS Talot on viimastel aastatel oma positsiooni ehitusmaterjalide turul jõudsalt kasvatanud. Uue äriüksuse omandamine loob ettevõttele täiendavaid arenguvõimalusi ning kinnitab soovi püsida betoontoodete valdkonna liidrite hulgas. Käesoleval aastal tõusis AS Talot Äripäeva koostatud Ehitusmaterjalitootjate TOPis 11ndale kohale.

AS Talot juhatuse liikme Rasmus Kurmi sõnul annab omandamine äriühingule võimaluse saavutada oma pikaajalisi eesmärke: “Erinevalt konkurentidest on AS Talot tegev mitmel kaubaturul ning vaatamata tihedale konkurentsile leiame, et betoontoodete segment on meile oluline ja omab potentsiaali. Tehing Rudus ASiga annab võimaluse pakkuda oma klientidele veelgi laiemat valikut kvaliteetseid tooteid.“

Rudus AS juhatuse liige Toomas Vainola kinnitas, et nad tunnevad saavutatud kokkuleppe üle sügavat heameelt: „Lepingu osapooleks on tuntud ja usaldusväärne Eesti ehitusmaterjalide tootja, kes jätkab meie aastakümnete pikkust tööd. Usume, et tekkivast sünergiast ja kogemusest võidavad kõik kliendid."

Rudus AS asutati 1994. aastal Soome firma Oy Rudus AB kapitalil eesmärgiga pakkuda Eesti ehitajale kvaliteetset betooni ja graniitkillustikku. Alates 1999. aastast kuulub Rudus AS Iirimaal registreeritud CRH plc kontserni. 

AS Talot on Eesti kapitalil põhinev ligi 25-aastase kogemusega ehitusmaterjalide tootja, mille sortimenti kuuluvad betoon- ja betoonvalmistooted ning kaubabetoon. AS Talot müügitulu moodustas 2013. aastal 10,7 miljonit eurot. Peale tehingu jõustumist on ASil Talot Lagedil ja Maardus kokku kolm tootmisüksust 190 töötajaga. Poolte kokkuleppel ostuhinda ei avalikustata.

preload images