AS Framm valmistab betoonvalmistooteid vastavuses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele 305/2011, selle täpsustuseks antud majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013.a. määrusele nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” ning asjakohastele tootestandarditele.

Iga tootesegment on sertifitseeritud ning tulenevalt standardiseerimise regulatsioonist teostab AS Teede Tehnokeskus pidevat kontrolli tootmisohje ehk tehase tootmisprotsessi toimivuse üle. Betoonvalmistoodete nõuetele vastavust kinnitatakse CE-märgistega.

AS Teede Tehnokeskuse poolt väljastatud tootmisohje sertifikaadid ja nendel põhinevad tootja poolt väljastatavad toimivusdeklaratsioonid leiate jaotisest Kvaliteet.

preload images